Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη είναι ένα από τα παλαιότερα και πλέον καταξιωμένα εμπορικά και βιομηχανικά συγκροτήματα στην Ελλάδα.Ο ιδρυτής του Ομίλου, Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, υπήρξε πρωτοπόρος στην εισαγωγή & εμπορία οχημάτων στην Ελλάδα και ξεκίνησε το 1922 τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στη Θεσσαλονίκη. Η επιτυχημένη επέκταση και εξάπλωση των δραστηριοτήτων αυτών, οδήγησε το 1954 στο σχηματισμό του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη ο οποίος σήμερα αποτελείται από 9 εταιρίες.