Ελεύθερες θέσεις

  Θέση τεχνικού Η/Υ και περιφερειακών συτημάτων.

Περισσότερα

 
 

Εργασία


Ευκαιρίες καριέρας ...

Η εταιρεία μας συνεχώς αυξάνει τον επαγγελματικό της ορίζοντα και αναλαμβάνει συνεχώς καινούργια σχέδια και αρμοδιότητες εκ μέρους μεγάλων εταιρειών,γιαυτό το λόγο η Macs προβαίνει στην άμεση αύξηση του προσωπικού της.

 

Επαγγελματική καταξίωση ...

Οι εργαζόμενοι στην Macs έχουν την ευκαιρεία να αποδείξουν την αξία τους στο τομέα εργασίας τους ξεχωριστά και να ανταμοιφθούν αναλόγως.Οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανόδου είναι αρκετά εμφανής και με επαγγελματική αφοσίωση γρήγορα κανείς θα βρεί και επαγγελματική καταξίωση στο χώρο της εταιρείας.

Στέιλτε Βιογραφικόdesigned by PcMania.gr Copyright © 2005