Ο Όμιλος ING είναι ένας διεθνής χρηματοοικονομικός οργανισμός που προσφέρει ασφαλιστικές χρηματοοικονομικές και τραπεζικές υπηρεσίες παγκοσμίως σε 60 εκατομμύρια πελάτες - ιδιώτες, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, οργανισμούς και κυβερνήσεις- σε 60 χώρες.